Tin cậy

First Touch Soccer 2015

dietrichprosaccofcu
169.2MB
Tải về
Tải về 5M - 25M
Phiên bản 2.09.4 3 năm trước

Mô tả của First Touch Soccer 2015

REALISTIC, IMMERSIVE, ADDICTIVE. First Touch Soccer 2015 is here, and it’s better than ever! Crammed full of amazing features, modes, stunning graphics and fluid gameplay, this year’s edition is not to be missed. FIRST TOUCH SOCCER IS YOUR GAME!

* Includes Tablet Support! *

*****************************************

LEAD YOUR CLUB TO THE TOP

Take control of your team on and off the field in Manager Mode. Sign new players, negotiate contracts & fully customise your club’s stadium with our unique stadium editor. Manager mode is more refined to YOUR needs. Can you rise to the challenge?

BREATH-TAKING VISUALS & SMOOTH ANIMATIONS

FTS 15 is the definitive mobile soccer experience, featuring hundreds of unique animations, with stunning player and stadium graphics! Prepare to feel every goal, tackle & save from wherever you are! With our dynamic lighting system, you’ll be even more immersed in what truly is the best mobile soccer experience.

MASTERFUL AI & RAPID GAMEPLAY

Watch your game come to life as you pass and dribble around your opponents. Intelligent AI makes for the most realistic experience of First Touch Soccer ever. Score thunderbolts from outside the box, or tiki-taka your way to goal. The possibilities are endless…

DAILY MATCH CHALLENGE

Test your skills every day with our Match Challenge. Whether you’re the underdogs, or clear favourites these matches provide a reason for you to come back again and again.

Soccer fans, this is a game for you.

#firsttouchsoccer

*****************************************

Exclusive soundtrack provided by Bastille, Imagine Dragons & Black Kids.

This game requires an Internet connection to download initial content.

Please note: This game is free to play, but additional content and in-game items may be purchased for real money.

Credits can be earned during gameplay or gained by watching videos, but can also be bought in packs ranging from $1.99 - $35.99.

This app contains third party advertising. Advertising is disabled if you purchase in game currency from the shop.

VISIT US: firsttouchgames.com

LIKE US: facebook.com/firsttouchgame

FOLLOW US: twitter.com/firsttouchgames

WATCH US: youtube.com/firsttouchgames

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Thực tế, nhập vai, gây nghiện. First Touch Soccer 2015 là ở đây, và nó tốt hơn bao giờ hết! Đầy đủ các tính năng tuyệt vời, phương thức, đồ họa tuyệt đẹp và gameplay chất lỏng, phiên bản năm nay là không thể bỏ qua. FIRST Touch BÓNG LÀ TRÒ CHƠI CỦA BẠN!

* Bao gồm Tablet Hỗ trợ! *

*****************************************

LEAD CLUB CỦA BẠN CHO TOP

Hãy kiểm soát của đội bạn và tắt các lĩnh vực in Manager Mode. Đăng chơi mới, đàm phán hợp đồng và tùy biến đầy đủ sân vận động của câu lạc bộ của bạn với biên tập viên sân vận động độc đáo của chúng tôi. Chế độ quản lý là tinh tế hơn với nhu cầu CỦA BẠN. Bạn có thể tăng lên thách thức?

Hơi thở-chụp hình ảnh & HÌNH SMOOTH

FTS 15 là kinh nghiệm điện thoại di động dứt khoát bóng đá, có hàng trăm hình ảnh động độc đáo, với cầu thủ và sân vận động đồ họa tuyệt đẹp! Chuẩn bị để cảm nhận được mọi mục tiêu, giải quyết & tiết kiệm từ bất cứ nơi nào bạn đang có! Với hệ thống chiếu sáng năng động của chúng tôi, bạn sẽ có ngay cả Chìm hơn trong những gì thực sự là những trải nghiệm bóng đá điện thoại di động tốt nhất.

Kiệt AI & gameplay RAPID

Xem trò chơi của bạn đến với cuộc sống như bạn vượt qua và rê xung quanh đối thủ của bạn. Thông minh AI làm cho những kinh nghiệm thực tế nhất của First Touch Soccer bao giờ hết. Điểm sét từ ngoài vòng cấm, hoặc tiki-taka theo cách của bạn đến mục tiêu. Các khả năng là vô tận ...

NGÀY trận đấu CHALLENGE

Kiểm tra kỹ năng của bạn mỗi ngày với Challenge Match của chúng tôi. Cho dù bạn là người lép vế, hoặc yêu thích rõ ràng những trận đấu cung cấp một lý do để bạn quay trở lại một lần nữa và một lần nữa.

Người hâm mộ bóng đá, đây là một trò chơi cho bạn.

#firsttouchsoccer

*****************************************

Soundtrack độc quyền cung cấp bởi Bastille, Imagine Dragons & Black Kids.

Trò chơi này đòi hỏi một kết nối Internet để tải nội dung ban đầu.

Xin lưu ý: Trò chơi này là miễn phí để chơi, nhưng nội dung bổ sung và phẩm trong trò chơi có thể được mua bằng tiền thật.

Tín dụng có thể kiếm được trong quá trình chơi hoặc thu được bằng cách xem video, nhưng cũng có thể được mua trong các gói khác nhau, từ $ 1.99 - $ 35,99.

Ứng dụng này có chứa quảng cáo của bên thứ ba. Quảng cáo bị vô hiệu hóa nếu bạn mua trong trò chơi tiền tệ từ các cửa hàng.

VISIT US: firsttouchgames.com

NHƯ Mỹ: facebook.com/firsttouchgame

FOLLOW US: twitter.com/firsttouchgames

XEM Mỹ: youtube.com/firsttouchgames</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho First Touch Soccer 2015

4.58
5628
5
4k
4
335
3
584
2
56
1
170

Đánh giá First Touch Soccer 2015

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên First Touch Soccer 2015, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng dietrichprosaccofcu
Cửa hàng dietrichprosaccofcu 3.1k 1.68M

Tải về các ứng dụng tương tự trên First Touch Soccer 2015

Thông tin APK về First Touch Soccer 2015

Phiên bản APK 2.09.4
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên First Touch


Tải về First Touch Soccer 2015 APK
Tải về